top of page

גב הספר , תמצית
ההנחה הרווחת היא כשמדברים על חברת סטרט אפ, או מיזם אינטרנטי, מדובר במיזם טכנולוגי אשר חלף במוח של היזם, ו/או קבוצת יזמים, וכי להבנתם יכול לשנות את "כללי המשחק" באופן מסוים בעולמינו הגשמי, ו/או שמדובר בחברה אשר זה עתה צלחה את מבחן התוכנית העסקית, לאחר גיוס כספים כנדרש ובניסיון ליישם את המודל העסקי שלטובתו גויסו הכספים.


כמו כן, ההנחה הרווחת היא כי על מנת ליישם פרויקט שכזה, מחובתכם להיות בקיאים ברזי הטכנולוגיה, הכלכלה, תהליכי יישום תוכניות העסקית, לצד יתר התהליכים הנדרשים כחלק מתהליך ישום המיזם. אם לא דיי בכך, מחובתכם לרכוש השכלה אקדמאית בתחומי ניהול העסקים ו/או לגייס לימינכם אדם בעל קישורים המוזכרים לעיל על מנת להבטיח את הצלחתכם, ומכאן הצלחתכם כביכול מובטחת .


לעניין זה, גישתי שונה לאין שעור, להערכתי הפוטנציאל להצלחה טמון בכל אחד, כל עוד הוא יודע לקרא את נתוני השטח באופן אובייקטיבי, ומזווית שונה לראייתו האישית. 
בספרי זה אציג בפניכם מודלים עסקיים שונים מהמרחב האינטרנטי, אשר מקורם מתחומי המסחר המסורתי ( LOWTECH ) לצד מיזמי טכנולוגיה מתקדמים (HITECH)  אשר בסיס הצלחתם טמון במספר פרמטרים הנדרשים לבחינה סובייקטיבית ובזמן אמת.


ברבות השנים עקבתי אחר מיזמים טכנולוגים ואינטרנטיים שונים אשר תיאורטית, בידם היו כל הפרמטרים אשר על בסיסם הוגי עולם בתחומי מנהל העסקים ניבו את הצלחתם המטאורית, בפועל לא כך קרה; מנגד נחשפתי לעסקים מתחום המסחר המסורתי אשר בעקבות תכנון עסקי נכון, לצד ליישום תהליכים קפדני, יצרו אפשרות של הפצת המוצר או השירות מעבר לגבולות הסביבה הגשמית המקומית, תוך שימוש מושכל ברשת האינטרנט, ובכך  צלחו את מבחן השנים הקריטיות ונסקו לשמים.


ומכאן אשאל, האם יתכן כי המתמטיקאים טעו, וכי מודלים עסקיים ניזונים מפרמטרים רבים אחרים אשר אינם מעולם המדע המדויק, וכי הם אלו אשר בסופו של יום שינו את הכללים והביאו להצלחתו או קריסתו של המיזם?


האם יתכן כי תוכנית עסקית, מקצועית אשר תהייה, אשר שמשתנים חדשים נכנסו למשוואה בזמן נתון ולאורך התפתחות המודל הביאו בסופו של יום להצלחתו של האחד לצד וקריסתו של השני, וכי האם יתכן כי אדם אשר הבנתו במרחב הקיברנטי (רשת האינטרנט) זעום, אך בעזרת ניסיונו וקישוריו האישיים, מיזמו יצלח את מבחן התוצאה?
שמי ד"ר שני רופא, עו"ד - נושאת על כתפיי ארבעה תארים והשכלה בתחומי המחשבים ומערכות מידע, מתמטיקה, מנהל העסקים ומשפטים, בעשור האחרון כתבתי ספרות מקצועית בתחומי מנהל העסקים, משפט, מערכות מידע ואינטרנט, מרצה באקדמיה. מומחית בתחום המחשבים והאינטרנט מטעם בתי המשפט והסנגוריה הציבורית בישראל, מבצעת הערכות שווי של אתרי אינטרנט, חברות תוכנה ומיזמי סטארט-אפ, וכן יועצת לחברות הזנק ברחבי העולם.


בספרי זה, אציג בפניכם מודלים עסקיים מהמרחב האינטרנטי אשר יוכלו לסייע, ולו במעט בדרך לקבלת ההחלטה, וכן לאורך התהליכים הנדרשים לצורך יסוד המיזם ועד להגשמת החלום.


ביחד, ננתח את המודלים, נתריע בפני משתנים אותם יש להביא בחשבון, נבחן את המודלים הכלכליים לצד המודלים התרבותיים כנגזרת משינויים דמוגרפיים, ועוד.
ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלי, מתחילים. 

הפוטנציאל להצלחה

67.00 ₪מחיר
    bottom of page